Home » Thủ thuật » Xác minh danh tính paypal – Confirm Your Identity

Xác minh danh tính paypal – Confirm Your Identity

Một này đẹp trời bạn nhận được email của paypal với tiêu đề “Please complete your identity confirmation”, bạn đừng lo lắng đây chỉ là email xác minh dánh tính tài khoản paypal của bạn.

Xác minh danh tính paypalConfirm Your Identity

Lý do xác minh danh tính theo như email paypal gửi cho mình là: You’re about to reach this milestone with the total transactions on your account approaching 5,000 SGD or the equivalent in your local currency. Please provide more information to confirm your identity

Xác minh danh tính paypal - Confirm Your Identity

Tài liệu paypal yêu cầu cung cấp là:

+ ID ( IDentifier): Có thể dùng Chứng minh nhân dân, giấy phép lái lái xe, passport, …. Tài liệu cần đảm bảo hiển thị tên và ngày sinh của bạn

+ Proof of address: có thể dùng hóa đơn điện nước,  internet, sao kê tài khoản ngân hàng,… phải có dấu đỏ và tài liệu phải trong vòng 06 tháng, đối với tài liệu này phải thể hiện được địa chỉ theo đúng trên tài khoản paypal của bạn.

Hiện nay, các bạn sử dụng đang gặp tình trạng như sau:

  1. Không có Proof of address vì có thể không đứng tên bất kỳ hóa đơn thanh toán nào, hoặc fake
  2. Paypal không trả lời mà chỉ up tự động trong tài khoản “Chờ 2-3 ngày làm việc” nhưng không có kết quả.

Cách giải quyết việc confirm identity paypal

  1. Nếu bạn không có Proof of address thì có thể dùng dịch vụ photoshop bên mmo
  2. Nếu không được paypal giải quyết thì bạn có thể call cho paypal hoặc gửi ticket qua Login Paypal => Help & Contact => Mail us hoặc Message Center => Negative Balance/Limitations => How do I resolve limitation? nội dung thì bạn tự viết nhé!

Chúc các bạn thành công!

Comment Facebook

Bình luận Google +