Home » Báo mới » Thông tư 95/2016/TT-BTC – Thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế

Thông tư 95/2016/TT-BTC – Thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế

Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; …., có hiệu lực kể từ ngày 12/8/2016 thay thế Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế.

Thông tư 95/2016/TT-BTC - Thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế

Tải Thông tư 95/2016/TT-BTC

Để hiểu rõ các quy định và hướng dẫn trình tự, thủ tục liên quan đến thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp, các bạn có thể tải về miễn phí tại moitintuc.com

Link download Thông tư 95/2016/TT-BTC

Điểm mới của Thông tư 95/2016/TT-BTC, hướng dẫn đăng ký thuế

Thông tư 95/2016/TT-BTC của Bộ tài chính mới ban hành là một trong những Thông tư mới quan trọng bởi vì nó liên quan đến việc đăng ký mới mã số thuế cho cá nhân có thu nhập, đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc…

Trước hết chúng ta cần nắm bắt được thông tư quy định cụ thể những vấn đề sau:

– Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế;

 • Thay đổi thông tin đăng ký thuế;
 • Chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh;
 • Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức;
 • Trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế

Các điểm mới đáng lưu ý của Thông tư 95/2016/TT-BTC là:

 • Cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và đăng ký thuế cho người phụ thuộc của cá nhân một lần trong năm chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm (khoản 5, Điều 6).
 • Doanh nghiệp đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo hướng dẫn tại Nghị định của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và các văn bản hiện hành,…
 • Tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh và cá nhân khác đã đăng ký thuế với cơ quan thuế, khi có thay đổi một trong các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế, bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi(khoản 2, Điều 12).
 • Trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm (mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư này) của cơ quan thuế nơi chuyển đi, người nộp thuế phải thực hiện đăng ký với cơ quan thuế nơi chuyển đến.
 • Khác với mã số thuế trước đây chỉ bao gồm chữ số, mã số thuế quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC là một dãy số, chữ cái hoặc ký tự do cơ quan quản lý thuế cấp cho người nộp thuế theo Luật quản lý thuế.
 • Cơ quan thuế cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Thông báo MST trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của người nộp thuế đầy đủ theo quy định.
 • …….

Khi bạn làm thủ tục đăng ký mới hoặc thay đổi thông tin đăng ký mới, phải phải sử dụng Mẫu 08-MST mới nhất 2016 theo quy định tại thông tư này.

Tải mẫu 08-MST ban hành theo Thông tư 95/2016/TT-BTC

Down Thông tư 95/2016/TT-BTC – Thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế

Comment Facebook

Bình luận Google +