Phần mềm Archive

Cách khắc phục lỗi this copy of windows is not genuine win 7

Máy tính của bạn xuất hiện lỗi màn hình đen xì với dòng thông báo “this copy of windows is not genuine win 7” Build 7600, ngay góc dưới bên phải màn hình desktop, với lỗi này

Download phần mềm unikey mới nhất miễn phí

UniKey là bộ gõ tiếng Việt phổ biến nhất tiện ích cho việc gõ văn bản, bạn có thể download phần mềm unikey mới nhất miễn phí với UniKey bạn có thể đổi font hàng loạt trong