Home » Mẫu tài liệu » Nghị định 96/2016/NĐ-CP điều kiện về an ninh, trật tự

Nghị định 96/2016/NĐ-CP điều kiện về an ninh, trật tự

Tải Nghị định 96/2016/NĐ-CP điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được ban hành ngày 01/7/2016.
Phạm vi điều chỉnh:
Nghị định này quy định điều kiện về an ninh, trật tự, công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên lãnh thổ Việt Nam.
Đối tượng áp dụng của Nghị định:

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh và thành lập, cấp phép, đăng ký, quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Nghị định 96/2016/NĐ-CP điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

Xem trước nội dung của nghị định 96/2016/NĐ-CP bên dưới đây mà không cần tải về máy tính của bạn:

Các bạn có thể tải miễn phí định dạng .PDF hoặc .Doc tại moitintuc.com

Down Nghị định 96/2016/NĐ-CP điều kiện về an ninh, trật tự

Comment Facebook

Bình luận Google +