Mẫu tài liệu Archive

Thông tư 95/2016/TT-BTC – Thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế

Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; …., có hiệu lực kể từ ngày 12/8/2016 thay thế Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày

Mẫu 08-MST mới nhất – Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế

Mẫu 08-MST Mới Nhất, hướng dẫn điền tờ khai mẫu 08 MST, tải  tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế mẫu 08-MST theo Thông tư 95/2016/TT-BTC áp dụng từ ngày 12/8/2016 miễn phí và thông tư 95/2016 tại