Home » Mẫu tài liệu » Mẫu đơn xin nghỉ việc mới nhất

Mẫu đơn xin nghỉ việc mới nhất

Mẫu đơn xin nghỉ việc mới nhất là mẫu văn bản được dùng nhiều nhất cho người lao động có nhu cầu xin nghỉ việc tại cơ quan, công ty hôm nay chúng tôi xin chia sẻ các bạn mẫu đơn này bằng định dạng file word bạn có thể đánh máy hoặc viết tay.mẫu đơn xin nghỉ việc

Đây là mẫu đơn xin nghỉ việc chung nhất, bạn có thể tham khảo để viết một lá đơn hoàn chỉnh nhất cho mình.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————
ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi:……………………………………………………………………………..

Tôi tên là:……………………………………………………………………………
Chức vụ: ………………………………….Bộ phận:…………………………….

Nay tôi làm đơn này, kính xin Ban giám đốc cho tôi được thôi việc kể từ ngày ……. tháng …….. năm ……..
Lý do: …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Tôi đã bàn giao công việc cho:………………………………….. Bộ phận: ………………………………………..

Các công việc được bàn giao:

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan đã bàn giao công việc và tài sản đang quản lý lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn
Ký, ghi rõ họ tên

Lý do xin nghỉ việc, bạn có thể trình bày lý do thực tế hoặc các lý do hợp lý như: học tập, sức khỏe bản thân hay tìm kiếm môi trường làm việc mới,…

Nguồn: Tin tức mới nhất

Down Mẫu đơn xin nghỉ việc mới nhất

Comment Facebook

Bình luận Google +