Mẫu công văn thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi cơ quan thuế, khi có nhu cầu thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty hoặc địa điểm kinh doanh bạn cần thực hiện các thủ tục thông báo đến cơ quan thuế và các cơ quan chủ quản khác.Mẫu công văn thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty

Dưới dây là mẫu công văn thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty khác quận/huyện các bạn có thể tham khảo để soạn theo mẫu gửi cho cơ quan chức năng đặc biệt là quan thuế:

CTY TNHH DỊCH VỤ
Số: 2066/2015/…../

       V/v “Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—– o0o —-

Hà Nội, ngày …..tháng …… năm 20…….

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ

 Trước tiên Công ty TNHH …………………….. xin gửi lời chúc sức khoẻ và lời chào trân trọng tới Quý cơ quan.

Bằng công văn này, Công ty chúng tôi xin được trình bày nội dung như sau:

Căn cứ vào Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH dịch vụ ………………………. đăng ký thay đổi lần thứ 2 được Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 21/05/201….

  • Địa chỉ cũ: ………….., Phường………….., Quân ……………., Thành phố Hà Nội
  • Địa chỉ mới: Số ……………………, Phường………….., Quân ……………., Thành phố Hà Nội
  • Thời điểm thay đổi địa chỉ: Kể từ ngày …………../2016

Các thông tin khác của Công ty vẫn được giữ nguyên. Vậy bằng công văn này, chúng tôi xin thông báo để Quý Công ty được biết để tiện cho công tác giao dịch.

Trân trọng cảm ơn!

 

                                                          CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ……………….

Khi có thông tin thay đổi thông tin đăng ký thuế, bạn sử dụng Mẫu 08-MST mới nhất theo Thông tư 95/2016/TT-BTC áp dụng từ ngày 12/8/2016 để gửi đến cơ quan quản lý thuế nơi đặt trụ sở Công ty.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ND 3