Home » Báo mới » Mẫu 08-MST mới nhất – Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế

Mẫu 08-MST mới nhất – Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế

Mẫu 08-MST Mới Nhất, hướng dẫn điền tờ khai mẫu 08 MST, tải  tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế mẫu 08-MST theo Thông tư 95/2016/TT-BTC áp dụng từ ngày 12/8/2016 miễn phí và thông tư 95/2016 tại moitintuc.com.Mẫu 08-MST mới nhất - Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế

Mẫu 08-MST mới nhất 2016 – Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế

Theo quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 12/08/2018, đối với các doanh nghiệp thành lập mới hoặc có thay đổi thông tin đăng ký thuế phải lập mẫu 08-MST ban hành theo Thông tư 95/2016/TT-BTC, thay thế cho mẫu 08-MST ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Moitintuc.com xin chia sẻ link download mẫu tờ 08-MST theo Thông tư 156/2013/TT-BTC mới nhất, có tờ khai mẫu hướng dẫn để các bạn có thể tham khảo cách điền tờ khai 08-MST.

Tải tờ khai mẫu 08-MST mới nhất

Cách điền tờ khai mẫu 08 MST

Nếu bạn chưa biết điền tờ khai, hãy tham khảo một tờ khai mẫu dưới đây để hoàn thành tờ khai nộp cho cơ quan thuế sớm nhất nhé:

Cách điền tờ khai mẫu 08 MST

Hi vọng với mẫu tờ khai trên và Mẫu 08-MST mới nhất 2016 sẽ giúp các bạn hoàn tất các thủ tục liên quan đến thuế đúng thời gian quy định, đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp.

Các bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế

Comment Facebook

Bình luận Google +