Home » Ảnh đẹp » Hướng dẫn làm plugin metabox nhập phim đơn giản

Hướng dẫn làm plugin metabox nhập phim đơn giản

Hướng dẫn làm plugin metabox nhập phim đơn giản, bài này thuộc phần 1 của 7 phần trong serie “Chuyển một theme wordpress thành theme phim”, bài viết này không phải mình là tác giả mà mình copy của bác Hoangxanh trên blog blog-hxplugin, hiện blog và link fb (đã die) nên không liên lạc được nên mình copy lại để dùng khi cần và chia sẻ cho anh em có nhu cầu.

<?php
/**
* Plugin Name: Phim metabox // Tên của plugin
* Plugin URI: https://blog-hxplugin.rhcloud.com/ // Địa chỉ trang chủ của plugin
* Description: Đây là một plugin WordPress. // Phần mô tả cho plugin
* Version: 1.0 // phiên của plugin
* Author: Hoàng Vũ // Tên tác giả
* Author URI: http://facebook.com/Lightningbest // Địa chỉ trang chủ của tác giả
* License: GPLv2 or later // Thông tin license của plugin, nếu không quan tâm thì bạn cứ để GPLv2 vào đây
*/
?>

Tiếp đến là đến nội dung chính của plugin đây, vẫn trong file php bên trên, các bạn viết các đoạn code sau:

<?php
global $wp_version;
if(version_compare($wp_version, '4.0', '<')){ //4.0 là version tối thiểu của wordpres để sử dụng được plugin, các bạn có thể bỏ đi nếu muốn
	exit('This plugin requires WordPress 4.0 or higher. Please update your WordPress.'); //nếu version nhỏ hơn version cho phép thì sẽ hiện thông báo lỗi này
}

// Khai báo meta box

function phimmetabox() {
    add_meta_box( 'phim-metabox', 'Nhập link phim', 'creat_metabox', 'post' );
}
add_action( 'add_meta_boxes', 'phimmetabox' );

// Khai báo callback

function creat_metabox($post) {
	$link = get_post_meta($post->ID, 'hx-phimurl', true);
	// Tạo field nhập link phim
	echo '<label for="hx-phimurl">Link phim: </label><input type="url" id="hx-phimurl" name="hx-phimurl" value="'.$link.'" />';
}

// Lưu dữ liệu meta box

function save_meta_link($post_id) {
	$link = $_POST['hx-phimurl'];
	update_post_meta($post_id, 'hx-phimurl', $link);
}
add_action('save_post', 'save_meta_link');
?>

Lưu ý: Phần code trên trong plugin để tiện cho các bạn chuyển các theme khác thành theme phim, nếu không muốn thì bạn chỉ cần chèn thằng đoạn code thứ 2 vào trong file functions.php của theme là được. Không nhất thiết phải sử dụng plugin.

Các hàm sử dụng trong bài các bạn có thể tham khảo ở đây: https://codex.wordpress.org/Function_Reference
Hết phần một, hẹn gặp các bạn trong những phần tiếp theo!

Nguồn: blog-hxplugin

Comment Facebook

Bình luận Google +