Hướng dẫn làm plugin metabox nhập phim đơn giản

Hướng dẫn làm plugin metabox nhập phim đơn giản, bài này thuộc phần 1 của 7 phần trong serie “Chuyển một theme wordpress thành theme phim”, bài viết này không phải mình là tác giả mà mình copy của bác Hoangxanh trên blog blog-hxplugin, hiện blog và link fb (đã die) nên không liên lạc được nên mình copy lại để dùng khi cần và chia sẻ cho anh em có nhu cầu.

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]<?php
/**
* Plugin Name: Phim metabox // Tên của plugin
* Plugin URI: https://blog-hxplugin.rhcloud.com/ // Địa chỉ trang chủ của plugin
* Description: Đây là một plugin WordPress. // Phần mô tả cho plugin
* Version: 1.0 // phiên của plugin
* Author: Hoàng Vũ // Tên tác giả
* Author URI: http://facebook.com/Lightningbest // Địa chỉ trang chủ của tác giả
* License: GPLv2 or later // Thông tin license của plugin, nếu không quan tâm thì bạn cứ để GPLv2 vào đây
*/
?>[/box]

Tiếp đến là đến nội dung chính của plugin đây, vẫn trong file php bên trên, các bạn viết các đoạn code sau:

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

<?php
global $wp_version;
if(version_compare($wp_version, '4.0', '<')){ //4.0 là version tối thiểu của wordpres để sử dụng được plugin, các bạn có thể bỏ đi nếu muốn
	exit('This plugin requires WordPress 4.0 or higher. Please update your WordPress.'); //nếu version nhỏ hơn version cho phép thì sẽ hiện thông báo lỗi này
}

// Khai báo meta box

function phimmetabox() {
    add_meta_box( 'phim-metabox', 'Nhập link phim', 'creat_metabox', 'post' );
}
add_action( 'add_meta_boxes', 'phimmetabox' );

// Khai báo callback

function creat_metabox($post) {
	$link = get_post_meta($post->ID, 'hx-phimurl', true);
	// Tạo field nhập link phim
	echo '<label for="hx-phimurl">Link phim: </label><input type="url" id="hx-phimurl" name="hx-phimurl" value="'.$link.'" />';
}

// Lưu dữ liệu meta box

function save_meta_link($post_id) {
	$link = $_POST['hx-phimurl'];
	update_post_meta($post_id, 'hx-phimurl', $link);
}
add_action('save_post', 'save_meta_link');
?>

[/box]

Lưu ý: Phần code trên trong plugin để tiện cho các bạn chuyển các theme khác thành theme phim, nếu không muốn thì bạn chỉ cần chèn thằng đoạn code thứ 2 vào trong file functions.php của theme là được. Không nhất thiết phải sử dụng plugin.

Các hàm sử dụng trong bài các bạn có thể tham khảo ở đây: https://codex.wordpress.org/Function_Reference
Hết phần một, hẹn gặp các bạn trong những phần tiếp theo!

Nguồn: blog-hxplugin

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ND 3