Home » Thủ thuật » Cách Import file database dung lượng lớn lên shared hosting

Cách Import file database dung lượng lớn lên shared hosting

Một số web có database dung lượng lớn, bạn không thể Import file database lên hosting trực tiêos từ PhpMyAdmin là cả một vấn đề đặc biệt là đối với các bạn không dành về kỹ thuật.

Cách Import file database dung lượng lớn lên shared hosting

Trong PhpMyAdmin của shared hosting chỉ giới hạn database 50MB nên data có dung lượng lớn hơn không thể import trực tiếp được. Hôm nay Tin tức mới nhất xin hướng dẫn các bạn cách import file data có dung lượng lớp

Cách Import file database dung lượng lớn lên shared hosting

Khi các bạn upload 1 file data có dung lượng lớp hơn 50mb bạn sẽ nhận được thông báo sau từ giao diện PhpMyAdmin như sau:

Hướng dẫn Import file database có dung lượng lớn lên hosting

Hướng dẫn Import file database có dung lượng lớn lên hosting 

Nếu bạn muốn upload file data có dung lượng lớn hơn 50MB thông thường bạn phải nhờ bộ phận kỹ thuật của nhà cung cấp hosting hỗ trợ up lên, hôm nay chúng tôi xin hướng dẫn các bạn cách Import database dung lượng lớn bằng bigdump các bước như sau:

1. Tải file bigdump link bên dưới đây

Download file

2. Upload file bigdump.zip và file database (.sql, .sql.zip) lên hosting tại /public_html

cách Import database dung lượng lớn bằng bigdump

3. Giải nén file bigdump.zip

4. Edit file bigdump.php với các thông tin cần chú ý như sau:

// Database configuration
$db_server = ‘***.***.***’; //IP Server Shared Hosting của bạn
$db_name = ‘xxxxx’; //Tên database
$db_username = ‘xxxxx’; //Tên username database
$db_password = ‘xxxxx’; //Mật khẩu của user
// Change this if you have problems with non-latin letters

$db_connection_charset = ‘utf8’;

5. Các bạn save sau đó truy cập theo đường dẫn: http://tenmiencuaban.com/bigdump.php

Các bạn check lại thông tin một lần nữa để import data vào hosting

7. Sau khi Import thành công bạn hãy truy cập vào lại PhpMyAdmin để kiểm tra dữ liệu vừa được upload lên. Màn hình thông báo import thành công như sau:

tin tưc mới nhất

P/S: Với cách này bạn có thể Upload và Import trực tiếp file database từ máy tính local lên hosting nhưng để cho nhanh thuận tiện cho việc import được dễ dàng bạn hãy up file lên host để import.

Chúc các bạn thực hiện thành công và sớm kết nối cho web của mình.

 

Comment Facebook

Bình luận Google +