Tiếp tục bài hướng dẫn làm web phim wordpress, hôm nay mình sẽ tiếp tục bài 2 cho series: “Chuyển một theme wordpress thành theme phim”. Bài viết này không phải mình là tác giả mà mình